Svaz Dovozců Automobilů

Car Importers Association


Petzl: emisní limity překračují technické možnosti

09.11.2017Autodealers

Legislativní návrh, který v Bruselu představila Evropská komise, navazuje podle českého AutoSAP na dosavadní politiku Evropské unie v této oblasti. Výrazně však podle ředitele sdružení Zdeňka Petzla zpřísňuje emisní limity CO2 pro budoucí automobily a zkracuje čas na přípravu, který firmy na tak rozsáhlé inovační změny nutně potřebují.

Je zapotřebí si uvědomit, že dosažení stanovených cílů znamená potřebu zásadního nárůstu podílu vozidel na alternativní pohony. Rychlost reálného nástupu těchto vozidel bude přitom ovlivněna především vytvářením podmínek pro jejich provoz. Proto považujeme za klíčové, aby nastavené cíle – obdobně jako je tomu v současné legislativě – mohly být v případě potřeby revidovány oběma směry, např. v polovině stanoveného období.

Jakkoli je konkrétní dopady návrhu zapotřebí v tuto chvíli teprve podrobně analyzovat, je nepochybné, že k dosažení požadovaných ambiciózních výsledků bude třeba zapojení vlád členských států, ať jde o podporu budování potřebné infrastruktury či motivační opatření na straně poptávky. Samotný autoprůmysl se na nástup alternativních pohonů, zejména elektromobilů, dlouhodobě připravuje a určité zpřísnění očekával.

AutoSAP plně podporuje úsilí ACEA zasazující se o nastavení realistických podmínek, které neohrozí budoucí konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a umožní mu vyrábět vozy, které si zákazníci rádi koupí a na které bude včas vytvořena dostatečná infrastruktura. Legislativní proces je v tuto chvíli v začátku a věříme, že komplexnost a dopady této problematiky budou vnímat i Evropský parlament a Rada, až o návrhu budou hlasovat.

Komisí navržená opatření mohou velmi zásadně ovlivnit automobilový průmysl v zemích, jakou je i Česká republika, kde je podstatnou součástí ekonomiky. Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl:

„Navrhované limity pro emise oxidu uhličitého vypouštěné automobily k roku 2030 překračují hranici, kterou, při zohlednění reálných možností současného automobilového průmyslu, navrhovala evropská asociace výrobců automobilů ACEA, jejímž je AutoSAP členem. Nástup čisté mobility nicméně intenzivně podporujeme a vítáme, že návrh neobsahuje závazný mandát na podíl elektromobilů a jsou tak zachovány prvky technologické neutrality. Abychom nicméně legislativní návrhy přetavili v realitu, nelze zapomínat především na zákazníky, jejich požadavky a motivaci podílet se na čisté mobilitě prostřednictvím nákupu konkrétních vozidel. Klíčem k zachování konkurenceschopnosti našeho odvětví pak bude spolupráce s vládou na zajištění podmínek k usnadnění nástupu nových technologií, stejně jako pochopení potřeby souběhu výroby klasických a alternativních pohonů i v dalších letech.“

Česká republika je automobilovou velmocí, která je na 5. místě ve výrobě osobních automobilů v Evropě. Výrobou dílů pro automobily se spalovacím motorem se u nás zabývá celá řada dodavatelů autoprůmyslu a jejich hlavním odbytištěm jsou státy EU. Emisní limity nejsou ničím novým, ty dosavadní se výrobcům daří plnit. Všichni naši členové se na postupný nástup alternativních pohonů svědomitě připravují, ale na plánování a vývoj nových technologií potřebují čas a prostředky na výzkum a vývoj.

AutoSAP zároveň cílevědomě spolupracuje s vládou České republiky na tom, aby byly vytvořeny nezbytné podmínky pro nástup automobilů s alternativním pohonem. Má-li být tento přechod na ekologičtější vozy úspěšný, je třeba zajistit dostatečný komfort pro jejich budoucí uživatele, včetně včasného vybudování rozsáhlé servisní a dobíjecí infrastruktury.


Kalendář akcí


Veřejný Besip SDA
Aktuální měsíc   

Akce

Pro zobrazení akcí zvolte den.


Nejbližší akce

Spolupracujeme

Autodealers.cz logo Autojob.cz
[cnw:counter] TOPlist

 COPYRIGHT © SDA / CIA, CZECH REPUBLIC, POWERED BY RTV DATA, S.R.O.