Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association
CZ EN

Evropský výbor hlasoval o emisích aut

Ve výboru EP pro životní prostředí proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech. Akci komentoval výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.

Mezi hlavními prvky u TUV jsou:

snížení emisí CO2 oproti roku 2019 na úrovni – 20 % k roku 2025 a – 35 % k roku 2030
povinný podíl bezemisním „městských“ autobusů v rámci nových prodaných vozidel
de facto povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel

Nyní bude na plenárním zasedání EP (konat se bude v týdnu od 12. 11.), aby schválilo konečnou pozici EP pro trialogy. V Radě EU (členské státy) se očekává schválení pozice do konce roku. Nejedná se tedy o finální podobu nařízení.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl se připojil k vyjádření ACEA a dále k tomu řekl:

Automobilový průmysl se aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy, dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Výsledek dnešního hlasování výboru ENVI Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro těžká užitková vozidla (HDVs) je nepříznivou zprávou pro evropský i český automobilový průmysl. Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů.

Pokud by finální verze nařízení vycházela z dnes odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady. Evropská komise ve svém návrhu z května tohoto roku navrhla, aby se emise CO2 z nových HDVs k roku 2025 snížily o 15 % a k roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019).

Česká i evropská asociace automobilového průmyslu považovala již tento návrh za značně ambiciózní a jako reálné (za vysokých investic) navrhovala snížení k výše uvedeným termínům o 7 % a 16 %. Je zde zapotřebí brát ohled na to, že nákladní automobily/autobusy mají zcela jiný trh, podmínky uplatnění a životní cyklus, než osobní vozy. Výbor ENVI dnes odhlasoval snížení o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030 a navíc de facto povinný podíl prodaných nízkoemisních nákladních vozidel, což znamená nerespektování reálných podmínek výroby, trhu i využití vozidel v tomto segmentu.

22.10.2018Autodealers

Informace odjinud

Aktuality členů

Kalendář akcí


Veřejný Besip SDA
Aktuální měsíc   

Akce

Pro zobrazení akcí zvolte den.

Nejbližší akce


Spolupracujeme

Autodealers.cz ibesip.cz SAP.cz Autodealers.cz logo Autojob.cz logo vizenula
TOPlist
 COPYRIGHT © SDA / CIA, CZECH REPUBLIC, POWERED BY RTV DATA, S.R.O.